UChief Justice Judge Ngcobo

USandile Ngcobo owazalwa ngomhlaka-1 Mashi 1953,ubengowobulungiswa eNkantolo Yomthethosisekelo waseNingizimu Afrika. Ungummeli, iJaji Wasebenza njengeJaji Elikhulu kusukela ngo-2009 kuya ku-2011.

UNgcobo wahlomula umfundaze we-Barclays Bank phakathi kuka-1973 no-1976. Ngo-1975 uNgcobo waphothula eNyuvesi yaseZululand ngeziqu ze-B Proc (Bachelor of Law), ethola iziqu zomthetho womthethosisekelo, ezomthetho we-mercantile kanye ne-accounting futhi wamukelwa njengommeli ngo-1981.

Ngo-1985 wathola umfundaze we-Fulbright futhi uneziqu ze-LLM azithola eHarvard Law School. Waqokwa eNkantolo Yomthethosisekelo ngo-1999 nguNelson Mandela. Ngaphambi kwalokhu wayeyijaji eNkantolo eNkulu yaseKapa naseNkantolo Yokudlulisa Amacala Ezabasebenzi.

Ngomhlaka-6 Agasti 2009, owabe enguMongameli, Umnumzane Jacob Zuma waqoka uNgcobo ukuba angene esikhundleni sika-Pius Langa njengeChief Justice yaseNingizimu Afrika ngo-Okthoba 2009.

Isipiliyoni Kwezomthetho

 • Wavunywa njengommeli ngo-1981
 • Umabhalane Wezomthetho ongasekho The Hon. A. Leon Higginbotham Jr., owayenguMahluleli Omkhulu weNkantolo Yesithathu Yokudluliswa Kwamacala Esifunda, e-USA, 1986-1987
 • Wavunywa njengoMmeli ngo-1988
 • Ijaji, iNkantolo Yezimboni, ngo-1993
 • Umlamuli we-IMSSA ezingxabanweni zomphakathi
 • UMlamuli Wezabasebenzi we-IMSSA noMlamuli
 • Umfundisi wesikhashana we-Constitutional Litigation, eNyuvesi yaseNatali, eThekwini
 • IJaji leNkantolo eNkulu yaseWestern Cape, 1996 -1999
 • IJaji leNkantolo Yokudlulisa Amacala Ezabasebenzi, 1997-1999
 • IJaji leKomidi Lezokuxolelwa leKhomishini Yeqiniso Nokubuyisana, 1998-1999
 • Ilungu futhi kamuva waba nguSihlalo weBhodi Yemithetho Yezinkantolo Zomthetho, 1998 – 2004
 • IJaji elibambile likaMongameli weNkantolo Yezabasebenzi kanye neNkantolo Yokudlulisa Amacala Ezabasebenzi, 1999
 • Ubulungiswa beNkantolo Yomthethosisekelo yaseNingizimu Afrika, 1999 – Kuze kubemanje

ā€œImicimbi yalolu hlobo ingumthombo wokukhuthaza abanye. Ngiyethemba ukuthi lolu hlelo luzogqugquzela abanye ukuthi babe ama-Living Legends aseThekwini ā€

iJaji Elikhulu uSandile Ngcobo

Leave a Comment