Ubunzima ezindaweni zokudlela ngenxa yelockdown

Izindawo zokungcebeleka zisabhekene nobukhulu ubunzima selokhu kwafika ubhbhane lweCovid 19 ngonyaka owedlule. Kulo nyaka isimo sike sajabulisa ngesikhathi izwe libekwa kulevel 1 ngo Mashi 2021 kepha lokho kube injabulo yesikhashana.

Ngemuva kwenkulumo kamongameli uCyril Ramaphosa mhla zingu 27 Juni, eyabuyisela izwe ku level 4 izindawo zokudlela (restaurants) eziningi ezindaweni ezahlukene eThekwini zenze okusemandleni ukuqhubeka nokusebenza ngendlela ehlukile kwenjwayelekile. Lama restaurants asebenzise izinkundla zokuxhumana (social media) ukwazisa abathengi ngezinguquko abazozisebenzisa ukuze bengezovala ngqci iminyango yamarestaurant abo ngenxa yemigomo yeCovid 19. Ukuze aqhubeke nokusebenza akhethe ukusebenzisa indlela yama take- away, abathengi bafaka izicelo zabo (orders) ngabambi kokufika bazowalanda kanti amanye amarestaurants akuletha mathupha kuwe ukudla okucelile.

Yize noma ephinde waxegisa isimo umongameli njengoba siku level 3 njengamanje amarestaurants esevumelekile ukuba nabathengi ngaphakathi kepha umehluko muncane kakhulu ngenxa yemigomo yeCovid 19 ekusamele ilandelwe. Abanikazi bamarestaurants bese bekhale kakhulu ngesimo abebebhekene naso ngenxa yelockdown kanjalo nabasebenzi bebebhekene nenkjnga efanayo yokungenzi imali. Okwamanje ithemba lisekutheni isimo sibe ngcono ngokuhamba kwesikhathi kuphinde kuxegiswe ilevel.

Article Summary

Restaurants are facing a difficult time due to lockdown restrictions even since the beginning of the pandemic. When the president announced going to back to level 4 on 27 June, many restaurants opted for other options in order to keep afloat . They offered take aways and food deliveries to keep the business running.  Although the restrictions have now been slightly reduced to level 3 with the operation of restaurants the difference is not much because of lockdown regulations that needs to be followed. For now, one can only hope the situation will be better as time goes by.

Leave a Reply