U-Alpha Mchunu

U-Alpha Mchunu udlale ibhola eli-amisha. Ngasekuqaleni kweminyaka yama-1980 waba nguSihlalo wekilabhu kwi-Inter Association eThekwini.

UMchunu ubesekomidini eliqondisa izigwegwe le-Durban and Country Football Association. Uqokelwe ukusebenzela uhlaka lweSifundazwe njengomsizi kanobhala ngaphansi kobuholi bukaQokololo Hlophe kwi-KZN Unity Football. UMchunu wayeyilungu le-South African Football Association ne-National Football Association. Ngemuva kokuhlanganiswa kososeshini ababili ngo-1996, waba nguNobhala we-South KwaZulu Natal Football Association.

Alpha Mchunu
Alpha Mchunu

Ngo-1999 wakhethwa njengoMengameli weSafa (Southern KwaZulu Natal Football Association). Wabe eseqokwa njengoSihlalo weKwaZulu Natal Academy of Sport, lapho asasebenza khona njengosihlalo. Ngo-2000 waba yi-Commercial General Manager ye-AmaZulu Football Club. Ngemuva kokuhlukaniswa kwesakhiwo seSafa kusuka ezifundeni ezine zaKwaZulu Natali kuya ezifundeni ezingu-52, i-Safa Southern KZN yaba yisifunda saseThekwini ngaphansi kwemingcele kaMasipala; wakhethwa njengoMongameli we-Safa eThekwini Region ngo-2006 kuze kube manje. Ngawo lowo nyaka wakhethwa ezinhlakeni ze-Safa kuzwelonke eGoli. Ngo-2009 waba yiPhini leNhloko ye-Safa kuzwelonke njengomgqugquzeli wonompempe. U-Alpha Mchunu uphathe iSafa eThekwini isikhathi eside.

Leave a Comment