Ukulungiswa kwezinwele

Kusukela emandulo ukuzithanda nokulungisa izinwele zethu thina bantu bendlu ensundu kuyinto esegazini. Uma ubheka umlando nendlela izinwele ezilukwa noma zilungiswa ngayo kwehlukile kwezinye izinhlanga. Uguquko lokuhamba kweminyaka kutshengisa ushintsho nokwephucuzeka ekulungiseni kwezinwele (zulu hairstyle). Ukulungiswa kwezinwele kuhamba nosiko mpilo (culture) lwabantu kanye nobunikazi uqobo (identity). Izitayela ezinjengamagonda (box braids), amadredi (dreadlocks) kanye nokugunda ikhathi (afro- … Read more

The Art of Hair Continued

Earlier on we considered¬†the idea that hairstyles can be influenced by more than just aesthetics. Unfortunately, we haven’t been able to find a comprehensive collection of images of Zulu hairstyles anywhere, but below are some of the images that are currently available online. If anyone else has images to add to these please leave your … Read more

The Art of Hair

Social class, functionality, politics and fashion all play a part in the way that women style their hair, with fashions changing in relation to themes such as feminism, emancipation and economic freedom. With such important ideas to explore, artists¬†have long been interested in this subject, with some incredible photographs emerging over the years in relation … Read more