UZorha Sooliman

UZohra Sooliman unguthisha oyinhloko ngokomsebenzi futhi ungumsunguli kanye nomphathiswa walaba abahlonishwa umhlaba wonke i-Gift of the Givers Foundation,okuyinhlangano enkulu kunazo zonke yokubhekana nezinhlekelele enemvelaphi yase-Afrika kuleli zwekazi. USooliman unentshisekelo ekhethekile ekufukulweni kwabantu besifazane nezingane. Usungule i-Gift of the Givers Careline Counselling Services ngokuphendula isidingo soxhaso lwezengqondo kulo lonke elaseNingizimu Afrika. Sooliman waphothula iziqu ze-Bachelor of … Read more