Zorha Sooliman

Zohra Sooliman is an primary teacher by profession and is a co-founder and trustee of the internationally acclaimed Gift of the Givers Foundation, the largest disaster response organization of African origin on the continent. Sooliman has special interest in the empowerment of women and children. She founded the Gift of the Givers Careline Counselling Services … Read more

UZorha Sooliman

UZohra Sooliman unguthisha oyinhloko ngokomsebenzi futhi ungumsunguli kanye nomphathiswa walaba abahlonishwa umhlaba wonke i-Gift of the Givers Foundation,okuyinhlangano enkulu kunazo zonke yokubhekana nezinhlekelele enemvelaphi yase-Afrika kuleli zwekazi. USooliman unentshisekelo ekhethekile ekufukulweni kwabantu besifazane nezingane. Usungule i-Gift of the Givers Careline Counselling Services ngokuphendula isidingo soxhaso lwezengqondo kulo lonke elaseNingizimu Afrika. Sooliman waphothula iziqu ze-Bachelor of … Read more