UZanele Magwaza-Msibi

Sikhala siyazithulisa ngokuwa kwesihlahla esikhulu umama uZanele kaMagwaza-Msibi obedume kakhulu ngoNjinji. Ukuhamba kukaNjinji kusigqeme enkulu ingozi . Phela kuzokhumbuleka ukuthi ungumholi obehamba phambili ekubuyisweni kokuzwana kwabantu bezinhlanga ezahlukene zepolitiki. Umama uZanele ubehlonishwa ngisho abaholi bamanye amaqembu ngenxa yobuholi nobuhlakani bakhe. Ingakho ngisho ekuhambeni kwakhe kube nesicelo sokuthi afihlwe ngeqophelo eliphezulu lwesifunda sakwaZulu olubizwa nge “Provincial … Read more