Ukusha KwePhalamende

Lonyaka angathi uqukethe izimanga. Asikaqedi ngisho inyanga siwuqalile kepha sekunezigameko esezenzekile kanye nezenzeke onyakeni odlule sikushiya unkemile. Kubonakale ngendida ebekhona ngengoma ehlukanise unyaka uthi itshe ligaya ngomunye umhlathi.  Kulesi siqeshana sibheka kafushane isigameko sokusha kwePhalamende. Ukusha kwePhalamende kuyihlazo futhi kumangaze abaningi ngoba phela lendawo ibalulekile kanti kulindeleke ukuthi ihlezi iqaphiwe. Lokhu kuveze ubudedengu nokungasebenzi bezokuphepha … Read more