UThulani Cedric Sugar-Ray Xulu

Isihlabani sebhola likanobhutshuzwayo Cedric Xulu UThulani Cedric odume ngelika “Sugar Ray” Xulu, wazalwa ngomhlaka 19 Disemba 1939. USugar-Ray uhlala e-Clermont futhi ushadile unezingane ezintathu. Ababanga aphansi wawafunda e-Lutheran Lower Primary nase-Roman Catholic Higher Primary.Ababanga aphakemewawafunda e-Fannin (Ziphathele) High School naso-Ohlange High School (College) eNanda , wathola i-University Junior Certificate. UThulani Cedric odume ngelika “Sugar Ray” … Read more