Ulwazi Programme selubuyile!

Ngemuva kwekhefu elide uhlelo lo-Ulwazi Programme selubuyile! Sizoqala ngokugxila kubantu – abanamakhono, abezemidlalo, abanakekeli, ososayensi, abaculi, abalweli benkululeko, abalingisi, osopolitiki – basemandulo/asebedlula emhlabeni abamanje/abasaphila ababambe iqhaza enhlalweni yeTheku nasezindaweni ezakhelene noMasipala weTheku. Nasi isikhumbuzo ngokwenziwa Ulwazi Programme nokuthi yini ongayilindela ezinyangeni naseminyakeni ezayo… Ukusungulwa Ulwazi Programme lwasungulwa ngonyaka ka-2008 eThekwini, KwaZulu-Natal, eNingizimu Afrika. Kwacatshangwa yilowo … Read more