Sikwethulela Ulwazi Magazine: Leli Iphephabhuku lishicilelwa kane ngonyaka kubafundi besikole bamabanga aphakeme

Ulwazi Magazine luyaziqhenya ngokwethula leliphephabhuku elisha eliqondiswe entsheni ephakathi kweminyaka engama-13 kuya kwengama-19 ubudala. Leliphephabhuku ligxile kakhulu ukunikezeni umthombo wolwazi, imfundo, nokukhuthaza abafundi bebanga lemfundo ephakeme, liphinde lisebenze njengenkundla yezingxoxo ngezihloko ezisemqoka kubafundi. ULwazi Magazine ihlanganisa izihloko ezihlukahlukene ezibalulekile okubalwa kuzo imfundo ephakeme, izemisebenzi, uzokuphila kahle emqondweni, ubuqhwaga, ezamabhizinisi, izindaba ngabafundu asebaphumelela, umculo, ezemidlalo, njalo … Read more