Amagama Okushaya

Uke uzwe amagama esetshenziswa abantu uma beqeda ukushaya abanye? Omunye uthola ethi: “Hhayi ngimdindile” omunye ethi: “Ngimubhaxabulile.” Lana kulendatshana sichaza kabanzi ngamagama okushaya, amanye awo esithemba ukuthi uke uwezwe. Lokhu sikwenza ngokuthola ulwazi emibhalweni kaSolwazi uMpiyezintombi Mzimela. Ukudinda: Uma umuntu edindwa usuke ediklwa ngenduku ehlulwa wukuvika. Kunabantu la emnyango abayizikhokho zokudinda. Lapho uthi uyavika ngezansi, … Read more