Tag Archives | Twins

DyVaEpvWwAAobjM

AmaWele

Kunesithombe esisabalele ezinkundleni zokuxhumana kanye nase maphephandabeni esiZulu, la okubanakala intombi egcagca nezinsizwa ezimbili ngesikhathi esisodwa. Lesithombe sisuse omkhulu umsindo lona, abantu bebabaza ishobolo elenzeka esikweni lakithi kwaZulu, okugcine kuphoqa ukuthi nami ngifake umbono wami, kanti ke ngichathazele nangolwazi lwami enginalo noma lulufishane nje kwezinye izinto zesintu. Ngokwesintu kuyihlazo elibi kabi ukuthi intombi idayise ngesibaya […]

Continue Reading

A Deep Connection

There is a rather morbid tradition in Xhosa culture involving the funeral rites of twins. Where one twin dies before the other, the surviving twin must enter the casket before his or her sibling is buried. It is said to¬†continue the connection that the twins had in life, and there are those who believe that […]

Continue Reading