UThula Bopela

UThula Bopela unguSihlalo woMkhandlu Wenhlangano i-PSIRA olawula imboni yezokuphepha ezimele eNingizimu Afrika. Ngesikhathi eseyinsizwa ekuqaleni kweminyaka yama-1960, uBopela wadela iphupho lakhe lobuntwana lokuba ngummeli, ukulandela umsebenzi wakhe njengendoda yamaZulu yokuba yiqhawe elilwa nobandlululo. Wajoyina umzabalazo wenkululeko, ezigabeni zoMkhonto weSizwe ngo-1963. Ngonyaka olandelayo wathunyelwa ukuqeqeshwa kwezempi e-Ukraine. Waqeqeshwa njengongoti wezikhali, lapho aphumelela khona phezulu ekilasini lakhe. … Read more