Thokozani “Gxaba Lembadada” Nene

Dr Thokozani Mandlenkosi Ernest Nene, known as “Gxaba Lembadada”, was born at KwaHlabisa, on the North Coast of KwaZulu-Natal on 19 September 1944 and moved to Chesterville in Durban. Dr Nene attended the Eshowe Government School, where he matriculated in 1965. He went on to study at the University of Zululand, Ongoye, where he obtained … Read more

UThokozani “Gxaba Lembadada” Nene

UDokotela Thokozani Mandlenkosi Ernest Nene, owaziwa ngelika “Gxaba Lembadada”, wazalelwa Kwa Hlabisa, oGwini oluseNyakatho yeKwaZulu-Natali ngomhlaka 19 Septhemba 1944 wafudukela e-Chesterville, eThekwini. UDokotela Nene wafunda eShowe Government School, lapho enza khona umatikuletsheni ngo-1965. Waqhubeka wayofunda e-University of Zululand, Ongoye, lapho athola khona iziqu ze-Bachelor of Arts ngo-1967. Ngo-2001 wathola i-PhD yakhe kwi-Philosophy esikhungweni esifanayo. . … Read more