Theo Bophela

Mr. Theo Bophela, Legendary Jazz musician was born on March 15, 1931 in Estcourt (Esiphangweni). His mother died when he was only 2 years old, and his father passed away five years later, leaving him as an orphan to be raised by his grandmother in Cator Manor. His first exposure to music was in church … Read more

UTheo Bophela

UMnumzane Theo Bophela wazalwa ngoMashi 15, 1931 e-Estcourt (Esiphangweni). Umama wakhe washona eneminyaka emibili kuphela, kanti ubaba wakhe wadlula emhlabeni ngemuva kweminyaka emihlanu, wamshiya eyintandane ukuba akhuliswe ugogo wakhe e-Cator Manor. Ukuvezwa kwakhe okokuqala emculweni wayesesontweni ngenkathi esahlala nabazali bakhe. Wayecwile ezinhlotsheni ezahlukahlukene zomculo kusukela esemncane kakhulu. Uthando lukaBophela ngomculo wezintambo ngokujwayelekile kumholele ekutheni afunde … Read more