Ukuziqopha: Tattoo

Inkulu indaba ngomdwebo wesimanje othandwa kakhulu yintsha emnyama yase Ningizimu Afrika ebizwa ngokuthi ama “Tattoo”. Izinto ziyashintsha ngokuhamba kweminyaka, lana kungaba ukushintsha kwesiko, ukushintsha kwemfashini yokugqoka nokwenza mase kuba ukushintsha kwendlela okuphilwa ngayo nje. Kulena yokuziqopha nokuzidweba kwesimanje amatattoo abantu banemibona eyehlukene ngayo futhi nokho ke yinto ejwayelekile ukuthi abantu bahlukane ngembono ezintweni ngoba phela … Read more