Ibulewe intokazi ebineminyaka engu-14

Intokazi eneminyaka elishumi nane ibulewe edolobheni namuhla. Umhlaba uyaqhubeka kodwa. Kwazi bani, mhlampe ubengaba intatheli asichicilele izindaba ezithuthukisa izwe. Noma abe ngudokotela, alaphe iziguli. Noma abe ngumculi, anandise ngephimbo leNgelosi. Noma abe ngumengameli wakusasa, anakekele isizwe sakithi.   Kodwa yamiswa impilo yakhe, Ubeneminyaka elishumi nane nje kuphela. Kodwa wona umhlaba uyaqhubeka.   Uhlwithwe impilo ngoba … Read more