I-Operation Dudula

Ukunyuka kwabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika sekugcine kwenza abantu bafuna izizathu ezahlukene zokuthi ingani abantu abaningi bengawutholi umsebenzi. Eqinisweni nje inkemane uma fike kumuntu ngeke umgxeke uma kukhona imizamo ayizamayo ukuze ikati lingalali eziko. Akusiwona umdlalo ukulala ukhalelwa isisu kanti ke naso asikweletwa. Kunomoya ovunguzayo osuqalile eGoli lapho kuhanjwa amadolobha kanye nezindawo zamabhizinisi eliqhutshwa abaseNingizimu Afrika. … Read more