UPius Langa

Wazalelwa e-Bushbuckridge, eNingizimu Afrika ngomhlaka 25 Mashi 1939, uPius Nkonzo Langa, ongowesibili ezinganeni eziyisikhombisa kubazali bakhe, waqeda imfundo yakhe yamabanga aphakeme ngokwenza izifundo eNyuvesi ezimele wabe esethola iziqu ze-B Iuris ne-LL B (ngo-1973 nango-1976 ngokulandelana) ngokufunda ngeposi e-University of South Africa. Impilo yakhe yokusebenza yaqala ngonyaka ka-1957 embonini yamahembe; phakathi kuka-1960 kuze kube ngu-1977, wasebenza … Read more