UPaddy Meskin

UPaddy Meskin wazalelwa eNgilandi wathuthela KwaZulu-Natal ngo-1948. Ngesikhathi eneminyaka engu-18, wayesekhuthele ethempelini lakhe enza umsebenzi womphakathi ngokuzithandela. Ubeyilungu elikhuthele nelisebenza ngobuhlakani ebandleni lase-Bet David eThekwini iminyaka eminingi. Isizwa ngamalungu omphakathi wamaJuda eThekwini, ikakhulukazi intsha, kanye nohla lwezikhwama ezisiza umphakathi nezinhlangano; UPaddy usungule ukufundiswa kwabafundi abamnyama abangaphezu kuka-4500 abamnyama abavela ezindaweni ezazincishwe amathuba ngokomnotho. Ubuye wabamba … Read more

Paddy Meskin

Paddy Meskin was born in England and moved to KwaZulu-Natal in 1948. By the age of 18, she was already active in her temple doing voluntary community work. She has been an active and creative member of the Bet David Congregation in Durban for many years. Assisted by members of the Jewish community in Durban, … Read more