Ezemfashini, iWayini noMculo oGwini

INingizimu yesifundazwe saKwaZulu-Natal phecelezi i-KZN South Coast indawo abanye abake bayibukele phansi ngenxa yokungabi esimweni sentuthuko esilengene njengamadolobha amakhulukazi okubalwa kubo iTheku, iGoli kanye neKapa. Kodwa izindaba ezinhle ukuthi lokhu kungaguquka uma abantu bakhona e-South Coast beqhubeka besebenza kanzima ukuthuthukisa indawo yabo. Izindaba ezinhle ukuthi indawo yase-South Coast inayo i-potential kanti nakhona liya ngokunyuka izinga … Read more