INguni Brand

Umswenko yinto edliwayo edolobheni laseThekwini. Ngisho uzihambela nje edolobheni uyazibonela ukuthi ingqephu iyathandwa futhi abantu abazenzisi ngayo. Uma kuza kumswenko nokudlalisa indwangu, abantu abanankinga nokukhokha imali eshisiwe ezimpahleni ngoba phela ukugqoka kahle kuyabajabulisa. Osekunakeke kakhulu manje ukuthi iTheku likhula kakhulu kwingqephu njengoba sebebaningi nabantu asebesungule izinkampani zabo zokwakha, bathengise baphinde bakhangise nangazo izimpahla zabo. Kulokhu … Read more