UNgizwe Mchunu “Azikhale”

Zonke izinkampani ezinkulu zinesisho ezihluke kwezinye ngisho ezaphesheya impela ezifana nesitolo sezimpahla uNike wona owaziwa ngo “Just do it”. Kubukeka engathi noNgizwe Mchunu ungene ngengalo nomkhono kulesisho esithi “azikhale”. Kuthiwa ungene nezicabha emahhovisi enkampani yakwa MultiChoice efuna izimpendulo zokuthi ubani obanike imvumo yokuthi basebenzise lesisho esithi azikhale. Noma kuyigama elijwayelekile ukuthi azikhale kepha uMacingwane ulenze … Read more