UNeil Tovey

Yize uTovey azalelwa ePitoli ngomhlaka 2 kuJulayi 1962, iTheku kulapho akhulela khona. Ufunde umatikuletsheni e-Northlands Boys ‘High School (manje eyi-Northwood) ngo-1979, wazuza i-colours yesifundazwe saseNatali kwikhilikithi, i-hockey, ibhola likanobhutshuzwayo, i-softball ne-baseball, futhi ngenhloso yokufundela ubudokotela. Kodwa izinto zashintsha. Uthando lwakhe lokuqala – lwebhola likanobhutshuzwayo – kwaba wubizo futhi ngezifundo ezimbalwa ezivela kubafowabo uMark owayesevele engumdlali … Read more