Izakabi i-EFF eThekwini

Ngathi lizamawala ngampela iqembu leze politiki eliholwa uMnu Julius Malema elibizwa ngokuthi i-Economic Freedom Fighters (EFF). Noma iqembu leNkatha lenze kahle ezindaweni eziningi zakwaZulu Natali, kepha iqembu le-EFF likhombise ukukhula okukhulu uma kuqhathaniswa ngokwedlule. Intsha yaseThekwini iyona ebukeka ilithanda leliqembu njengoba nase zikhungweni zemfundo ephakeme liqenqeleza phambili. Ukwenza kahle kwe-EFF kwenze uMnu Malema ongumholi walo … Read more