UMfundisi Sue Brittion

UMfundisi Sue Brittion ungumpristi waseSheshi owazalelwa e-Łódź, ePoland, ngo-1938. Umndeni wakhe wasuka e-Poland eseholidini waya e-Brithani lapho enezinyanga ezingu-18 ubudala ngo-Agasti 1939. Ngenxa yokuhlasela kwe-Nazi Germany ePoland, umndeni awubange usaphindela ezweni lakubo futhi balahlekelwa yizo zonke izimpahla zabo lapho. USue Brittion wathuthela eNingizimu Afrika eneminyaka engu-19 ngo-1957. Eqeqeshwe emikhakheni eminingi, kubandakanya ukuphatha izingxabano, isenzo esingenalo … Read more