Amaculo kaMaskandi “Top 10″

Sonke sinemibono ngokuthi kumaciko omaskandi ubani ingqwele, kanti ke imbono yethu ayifani ngoba nezizathu esinazo azifani zokuthanda amaciko esiwathandayo. Noma ngabe ubani unalo ilungelo lokukhetha iciko akalithandayo futhi abe nombono ngalo ngoba phela inhliziyo ayiphakelwa ingakho ungeke ugxeke umuntu ngokuthanda into ayithandayo. Maningi ama-album kamaskandi athakaselwe abantu ngezindlela ezahlukahlukene, ingakho ke kungamangazi nokuthi kuhlezi kunembono … Read more