ULorraine Scott

U-Lorraine Scott we-Durban South Lions Club, uzinikele impilo yakhe ekupheni futhi usechithe iminyaka engaphezu kwengama-63 esiza labo abaswele. Ubambisene ne-KZN Blind and Deaf Society futhi usizile ukuqala ngezimali ngeLions Club International Foundation yemitholampilo ehlongozwayo yokuzwa nokubona eThekwini. Uyilungu le-The Ridge Lions Club International. Uthole ukuqashelwa umhlaba wonke ngokuzinikela kwakhe nokwenza izinto ezinhlobonhlobo njengomakhi womphakathi. Eminyakeni … Read more

Durban Living Legend – Lorraine Scott

Lorraine Scott belongs to the Durban South Lions Club, has dedicated her life to giving and has spent more than 63¬†years helping the less fortunate. She is involved with the KZN Blind and Deaf Society and has helped to initiate funding through Lions Club International Foundation for proposed hearing and sight related clinics in Durban. … Read more