Izithakazelo Nomlando Wabantu BakwaKunene

Izithakazelo Madonsela! Mtimande! Gayede! Mgosa Lubambo lunye Zingaba zimbili zifuz’ekhabonina, Masango makhulu nawabantu kunawezinkomo, Nina bakwaMalambule Okwath’ uMalambule ebanga noMswati nathi “Malambule phambili”, Mgwadla emabhudle, AbakwaSishosho Abadina abakhathelele Abazindlu nezindlwana, OMngayi ohlala ngaphansi Kwesihlahla somhlonhlo. Imvelaphi yabantu bakwaKunene Inkomba yokudabuka kwabo isho eSwazini. Khona laphaya eSwazini baphuma kuMalambule owayebuye abizwe ngoMngayi. Yena ke uMalambule wabe … Read more