UJerry Kunene

Umculi we-axophonist,u-Jerry Kunene “KZN Old Lion of Jazz” waqala umsebenzi wakhe womculo ngawo-1950. Iqembu lakhe i-Jerry’s Sextet (elaqalwa ngeminyaka yama-1960s) laguqula igama lalo laba i-Jerry and His Men lapho ubulungu balo bukhula. UKunene usedlale nenqwaba yabaculi bakuleli nabadumile futhi usehambe kakhulu umhlaba wonke ngamaqembu ahlukene. U-Jerry Kunene ungumbhali we-saxophonist osebenze noMbongeni Ngema ku-Township Fever Musical … Read more