IZITHAKAZELO ZAKWA MSANE/MSANI

Majoka, Kunene, Mtimande Nxaba kaMbhekane owabhekana nokuhlupheka, Madl’uvalo lwengonyama abanye bedl’olwenkomo, Mthantathwa, Mnguni wasOndini, Wena kaNonqewu, ka Sontuli ka Nonjonjo Delela ! Wena kaMgobhozi, owehl’ entabeni, Ntetha, Vangisa, Mageza ngobisi abanye begeza ngamanzi, Mvuna! Izithakazelo zakwa-Msane Mtimamnde, Kunene, Majoka, Nxaba kaMbhekane owabhekana nokuhlupheka, Madl’uvalo lwengonyama abanye bedl’olwenkomo, Joka lensimbi, abanye bebophela ngawokhuni ! Mthantathwa, Mnguni … Read more

Izithakazelo

Want to know more about your family surname or izithakazelo? Look no further than Ulwazi where we have a whole category dedicated to it!  This includes the History of the Khuzwayo surname, the History of the Shange Surname and the History of the Bhengu surname.

Umlando Wesibongo Sakwa Sibiya

Izithakazelo Sibiya, Sotobe, Gazu! Wena Sibiya ngenkom’ abafokazana bebiya ngamahlahla! Ndaba, Gumede, Khathi, Manyelele, onyelela njengentomb’ iy’ esokeni! Nina bakwa nkom’ isengelw’ emaweni, ingasengelwa esibayeni, akuyona eyakhona! Sikhobobo sikaMabhabhakazane! Imvelaphi yakoSotobe! Isizwe sakwaSibiya bebe ngochwepheshe ekucupheni izinyamazane, lokhu bekwenza njengento ewumkhuba nomdlalo olidumela kanti futhi nemfuyo ibibathanda ikakhulukazi izinkomo. Bebefuye imihlambi ngemihlambi yezinkomo. Lezizinkomo bebezithola … Read more