Usuku Lolimi Lwebele Lwamazwe Ngamazwe

Ngomhlaka 21 Februwari 1952 abafundi baseNyuvesi yaseDhaka bashaya indiva ukuvinjelwa kwemibhikisho yezombusazwe bangena emigwaqweni ukuze balwele ukukungagunyazwa kolimi lwesiBengali njengolimi olusemthethweni e-Bangladesh. Babefuna ukuthi ulimi lwabo lusetshenziswe ezindabeni zikahulumeni najengendlela yokufundisa. Umbhikisho wawunodlame amaphoyisa athatha izinyathelo kwaholela ekutheni kushone inqwaba yabafundi abebebhikisha. Eminyakeni ngamashumi amabili nge-1976 Soweto Uprising amakhulu ezingane ebulawa ezandleni zamaphoyisa. Usuku Lolimi … Read more