Sipheka isitambu

Isikhathi sikakhisimusi isikhathi sokuba ndawonye nizithokozise. Abantu abaningi basuke bevalile emsebenzini benchitha nisikhathi nemindeni kanye nabangani kuphekwa, kuphuzwe, kudliwe amakhekhe kakhisimisi (baker’s choice assorted biscuits) kubemnandi. Kodwa ke akuwona wonke umuntu ozokwazi ukuba nomndeni wakhe ngesikhathi sikakhisimuzi. Njengoba bezobe begodukile besemakhaya abanye bevakashele izindawo zokungcebeleka. Kubalulekile ukudla kamnandi noma uhleli wedwa nje. Kulokhisimusi sizopheka isitambu … Read more