Ukubhukuda echibini

Ukubhukuda ukungena echibini nasesigwedlweni. Ingxenye yechibi enamanzi amaningi, umfula. UMnumzane Ngema unikeze incazelo ngalomdlalo wokubhukuda. Okuqukethwe Umuntu okukhulunywe naye Ngubani odlala lomdlalo? Yini esetshenziswa ukudlala lomdlalo? Udlalwa nini lomdlalo? Udlalwa kuphi lomdlalo? Udlalwa nini lomdlalo? Isitayela sokuzenzela-freestyle Ukutshuza emanzini Umdlalo wengwenya Usizo lwalemidlalo Umuntu okukhunywe naye. Kwakhulunywa noMnumzane A Ngema mayelana nokuthi udlalwa kanjani lomdlalo … Read more