Tag Archives | History

Shaka

Shaka (sometimes spelled Tshaka, Tchaka or Chaka; ca. 1787 – ca. 22 September 1828) was the most influential leader of the Zulu Empire. He is widely credited with uniting the Zulu sub-tribes into the beginnings of a nation that held sway over the large portion of Southern Africa between the Phongolo and Mzimkhulu Rivers. His […]

Continue Reading

Protected cultural sites in Durban

Declared National Monuments Umhlatuzana Rock Shelter 2930DD98, Farm Kirk Falls 14227, Camperdown District Cycads, Monteseel Township, Camperdown District Queen’s Tavern, 16 Stamfordhill Road, Durban Durban Light Infantry Head Quarters, 5 DLI Avenue, Durban Main Post Office, West (Cnr Gardiner) Street, Durban Wild Fig Trees, West (Cnr Church) Street, Durban Glacial Pavement, Corinthia Road, Durban Cottom […]

Continue Reading

Motala Farm oldest building

The original wood and iron shop at Motala Farm, owned by the Moonsamy family, is located next to the Temple and is the oldest building in the area. In the 1990’s it became the meeting place for the Assembly of God community. A photograph of it, taken in 1992, can be found in the Pinetown […]

Continue Reading

Mkhize

Mkhize Mumbo! Ndlozela ka Langa!G ubhela! Amamb’ abambulaz’ abadl’ umuntu bemyenga ngendaba, AbaMbo bakaSibisid’ esimaphandla, Asebephandl’ abeNguni bavungama’ USibisid’ esimjembelezana. BakaNongalo owaphana kakhulu, Waze waphana ngenhlam’ isetsheni Osindaphundaphu ngokwephana, Nina bakanhlama yaphelel’ etsheni ngokuphana. Nina malala amahle, Alala nomunw’ endunu, Navuka nakhwif’ ilanga. Nina bakaMavumbuk’ unjengekhowe. Ngunezi kaSingele, kaZihlandla kaGcwabe, Khabazela kaMavovo Nina bengwadl’ eyathi […]

Continue Reading

John Langalibalele Dube

John Langalibalele Dube Grave of John Dube at Ohlange Contents 1 Introduction 2 Early education 3 Dube the young missionary 4 Extended studies 5 Ohlange Institute 6 Ilanga lase Natal Introduction John Langalibalele Dube (1871 – 1946) was a South African essayist, philosopher, educator, politician, publisher, editor, novelist and poet. He was the founding president […]

Continue Reading

Izibongo zikaMuziwakhe Anton Lembede

Izibongo zikaAnton Lembede UMagalela ngobuchoph’ abanye begadla ngezikhali, Inkunz’ abayikhuz’ ubunzima ngesikhathi sobandlululo Ithole likaMaLuthuli elitshekedul’ epulazini lomlungu UMnumzane Frank Fell kwangabandaba zalutho. Inkunz’ abayikhuz’ ubunzima isekude Izalwe kwasuk’ ingxabano kwabomndeni Ingan’ uMaLuthuli wayesefuna basuk’ epulazini Ngob’ efuna indodana yabo ithole imfundo. Kukhul’ okwabonw’ uMbazwana ngonyaka ka-1914 Kuzalw’ iqhawe, inkunz’ ezalwe ngesikhathi esinzima Isipheth’ esiqhum’ […]

Continue Reading