Abathungisi benqephu

Uma kuziwa kunqephu nokuzimisela abantu besifazane bayazifela. Kuye kuthiwe uma ubukeka kahle uzizwa kahle ( when you look good you good). Lokhu kufakazelwa umuntu uma egqoke kahle uye ubone noma ehamba ukuthi ayi cha uzizwa ngaphakathi. Angiphathi uma kuke kwaba nomcimbi umshado, umembeso noma ama-awards thizeni inqephu ephuma lapho idla lubi. Abanye bathanda ukuthungisa impahla … Read more