Izithakazelo ZakwaDube

Dube elimthende Wena kaBayisa Khushwayo! Mbuyazi kaThekeli Ongathekeli nakwandodakazi uZwakele ndoda Ongathekel’emzinemikhulu Ongathekeli kwamakhelwane Othekel’emanxulumeni Nina bakwaDonda kwaMbangambi Ndlovu khaliph’ ezinye zilibele Nina bakwaNzwakele kaKhushu Nina beshumi lamhla munye NinabakwaMagwaz’ ebuyelela Nina beqhawe lakwaLind’ ukudla Shozi KaFani kaNomkhwayiba KaFana fuzanamafu Dlubuladledle! Ntamo ngeyendlondlo KaSiphabantu ngokubadlubulela Ngeze ngonyama entanyeni Ngoba yehle kanzima kanzinzimela Mgwezi wamaduna namathokazi … Read more