Don MacLeod

It may not sound like the most glamorous work, but as Durban’s City Engineer for 16 years, Don Macleod, gave more to our city than you can ever imagine! Don spent a good many of his working years focusing on the processing of sewage, and was responsible for the construction of Durban’s first sewage treatment plants. … Read more

UDon MacLeod

Don MacLeod

Kungase kungazwakali njengomsebenzi obabazekayo, kepha njengoNjiniyela weDolobha laseThekwini, phecelezi i-Durban’s City Engineer iminyaka engu-16, uDon Macleod, wanikela kakhulu edolobheni lethu kunalokho ongakucabanga! UDon wachitha iminyaka eminingi yokusebenza kwakhe egxile ukucutshungulwa kwendle, futhi wayebhekele ukwakhiwa kwezikhungo zokuqala zokukhucululwa kwendle eThekwini. Eminyakeni edlule uDon waphinde waqinisekisa ukuthi izinhlelo zokukhucululwa kwendle ziyafakwa emiphakathini empofu. Impilo yakhe ekuqaleni UDon … Read more