UDokotela Fred Roberts

UDokotela Fred Roberts wazalelwa eThekwini ngo-1932. Wasungula elinye lamabandla okuqala angabandlululi ngokobuhlanga eNingizimu Afrika walibiza nge Durban Christian Centre. Ngo-1952 wasuka eThekwini walibangisa e-Britain lapho afunda khona e-Assemblies of God College. Ngo-1956 wathuthela Estcourt lapho asungula khona ibandla elinamandla futhi wanikezwa umhlaba wakha kuwo isonto, isikole nekhaya lezintandane. Ngo-1958 wemukela ubizo lokuba ngumfundisi wesonto e-Malvern, … Read more