ISocial Gallery ithuthukisa Amabhizinisi Amancane

Ukuxhaswa nokuthuthukiswa kwamabhizini asakhula eMzansi Afrika into ebaluleke kakhulu. Lokhu akusizi nje osomabhisinisi kepha kudala amathuba emisebenzi kuthuthuke nezomnotho. Kulesi siqeshana sibheka isinyathelo sokuthuthukiswa kosomabhisinisi abancane nokuvulwa kwendawo yokuthi bahlanganyele ndawonye ekuthengiseni ePavilion. IPavilion Shopping Centre ivulele osomabhisini abahlukene bakuleli abancane indawo yokuveza nokuthengisa imikhiqizo ngokuhlanganyela endaweni eyodwa.  Lendawo ebizwa ngeSocial Gallery iqhakambisa osomabhizinisi bakuleli … Read more