Blanche Moila

Blanche Moila, a psychiatric nurse by profession, was born 31 January 1957 in Pietersburg. Her love for running began in Durban.┬áIn 1984, Moila was the first black female runner to be awarded Springbok colours. She has represented South Africa internationally and completed seven Comrades Marathons, earning a silver medal in 2005. Running career Dr. Shorty … Read more

UBlanche Moila

UBlanche Moila, ongumhlengikazi wezifo zengqondo ngokomsebenzi, wazalwa ngomhlaka 31 Januwari 1957 e-Pietersburg. Uthando lwakhe lokugijima luqale eThekwini. UBlanche Moila waba ngumgijimi wokuqala omnyama wesifazane ukuklonyeliswa nge-Springbok colours. Umele iNingizimu Afrika emazweni omhlaba. Kuphelile ama-Comrades Marathons ayi-7. Uthole indondo yeSiliva ngo-2005. UDokotela Shorty Moolla, oyi-Registrar at a Psychiatric Hospital ehlabeke umxhwele ngesitayela sokugijima sikaBlanche sakumenza agijime … Read more