U-Ashwin Hirjee Trikamjee

Wazalwa ngomhlaka 29 Novemba 1944 ku-Grey Street, eThekwini. U-Ashwin Trikamjee ukhulele eThekwini futhi usezilolonge khona selokhu kwaphothulwa ama-athikili akhe usebenza no-Amin and Company. Ophothule iziqu e-UNISA, uMnu. Trikamjee uzilolongele njengomlingani we-Amin & Trikamjee kusuka ngo-1976 kuya ku-1993, lapho inkampani yakhe ihlangana ne-Garlicke and Bousfield lapho ayi-Executive Consultant khona njengamanje. Ukuba nguMongameli wokuqala oMnyama we-Association of … Read more