Ama-Archives Esikhathi Esedlule: Izingxoxo Ezimayelana Nomlando Ojulile WaseNingizimu Afrika

Sazi kanjani, noma sicabanga ukuthi siyazi, okwenzeka ezikhathini zangaphambi kobukholoni baseYurophu? Lombuzo ugxile encwadini entsha, ethi, Archives of Times Past: Conversations about South Africa’s Deep History, ehlola imithombo ethile yobufakazi ngomlando waseningizimu ne-Afrika esikhathini esingaphambi kwenkathi yamakholoni. Imithombo yezinsiza? Izazimlando ezisebenza ngokukhethekile ekucwaningeni ngomlando waseningizimu ne-Afrika emakhulwini eminyaka ngaphambi kwawo-1800 bafunde ukusebenzisa uhla olubanzi lwezinto njengemithombo. … Read more

Archives of Times Past: Conversations about South Africa’s Deep History

How do we know, or think we know, what happened in the times before European colonialism? This question is the focus of a new book, Archives of Times Past: Conversations about South Africa’s Deep History, which explores particular sources of evidence on southern Africa’s history in the period before the colonial era.