Tag Archives | amawele

DyVaEpvWwAAobjM

AmaWele

Kunesithombe esisabalele ezinkundleni zokuxhumana kanye nase maphephandabeni esiZulu, la okubanakala intombi egcagca nezinsizwa ezimbili ngesikhathi esisodwa. Lesithombe sisuse omkhulu umsindo lona, abantu bebabaza ishobolo elenzeka esikweni lakithi kwaZulu, okugcine kuphoqa ukuthi nami ngifake umbono wami, kanti ke ngichathazele nangolwazi lwami enginalo noma lulufishane nje kwezinye izinto zesintu. Ngokwesintu kuyihlazo elibi kabi ukuthi intombi idayise ngesibaya […]

Continue Reading