Alzina Zondi

Very little has been written about Alzina Zondi, but without men and women like Alzina, South Africa’s liberation would just not have been possible. Alzina is one of the thousands upon thousands of everyday people who risked their lives to stand up for what they believed in. She was one of the twenty thousand women who marched … Read more

U-Alzina Zondi

Kuncane kakhulu okulotshwe ngo-Alzina Zondi, kodwa ngaphandle kwabesilisa nabesifazane abanjengo-Alzina, inkululeko yaseNingizimu Afrika ibingeke nje yenzeke. U-Alzina ungomunye wabantu abayizinkulungwane eziyizinkulungwane zabantu ababeka impilo yabo engcupheni ukuze bamele lokho abakholelwa kukho. Wayengomunye wabesifazane abayizinkulungwane ezingamashumi amabili abamasha baya e-Union Buildings ePitoli bebhikishela imithetho ecindezelayo yamapasi. Ekhuluma ngalesi sikhathi u-Alzina ulandisa ukuthi bangaki abesifazane ababethwele ‘izingane’. … Read more