U-Alpha Mchunu

U-Alpha Mchunu udlale ibhola eli-amisha. Ngasekuqaleni kweminyaka yama-1980 waba nguSihlalo wekilabhu kwi-Inter Association eThekwini. UMchunu ubesekomidini eliqondisa izigwegwe le-Durban and Country Football Association. Uqokelwe ukusebenzela uhlaka lweSifundazwe njengomsizi kanobhala ngaphansi kobuholi bukaQokololo Hlophe kwi-KZN Unity Football. UMchunu wayeyilungu le-South African Football Association ne-National Football Association. Ngemuva kokuhlanganiswa kososeshini ababili ngo-1996, waba nguNobhala we-South KwaZulu Natal … Read more

Alpha Mchunu

Alpha Mchunu played football in an amateur capacity. In the early 1980s he became chairman of a club in the Inter Association in Durban. Mchunu served on the disciplinary committee of the Durban and Country Football Association. He was elected to serve in the Provincial structure as the assistant secretary under the leadership of Qokololo … Read more