Ukuhlonipha

Ukuhlonipha Thina sizwe esinsundu sidume kakhulu ngokuhlonipha nokuzihlonipha abantu bezinhlanga zonke. Kuleli khasi ke nokho, sibhunga indaba yokuhlonipha kwabesifazane emendweni, ikakhulukazi ekubizeni amagama ezinto zesintu. Isintu sakithi sithi “Intomb’ ihlonipha nala engeyokwendela khona”, kubalulekile ukuhlonipha wonke umuntu, ikakhulukazi kuba lobokazi. Lana sizobala amagama kanye namagama okuhloniphisa lawo magama. Inkomo                        –           Imata Indoda                        –           Inyepha/ Injeza … Read more