Ngabe Soneni Na!

Lena ingoma eculwa ngumzukulu okhalela ukushiywa ngugogo wakhe emhlabeni. Impela ukufa kuyasolakala ngengoma equkethe lama gama amubalwana nje:

 

Sithi hhayi…hhayi

Sithi hhayi..

Ngabe soneni na!

Baba Wethu,

Ngabe soneni na!

Baba Wethu.

– Zoliswa Mchunu.

This video is a recorded performance of ‘Ngabe soneni na’, a song written by Zoliswa Mchunu. The writer attests the song as her way of mourning the death of her grandmother.

Leave a Comment