Kwethuse abaningi ukwedlula emhlabeni kuka Riky Rick

URikhado Muziwendlovu Makhado, obedume ngelika Riky Rick uzalwa endaweni yakwaMashu, ngomhlaka 24 Julayi 1978. Ubengumuntu obephiwe kakhulu ngoba ubengagcini ngokucula iRap kodwa ubephinde abe ngumlingisi, ngumbhali wezingoma, usomabhizinisi, abe kwingqephu, akhangise futhi ubene nkampani yakhe yomculo ebizwa ngokuthi Cotton Club Records.

Ingoma yakhe ethi, “Nafukwa” ayikhipha ngonyaka ka-2014 iyona eyenza abantu banake ikhono lakhe. Ngonyaka ka-2014 wakhipha icwecwe elithi, Family “Values” nayo eyashisa izikhotha futhi yathandwa kakhulu. Le-album yahlonyuliswa ngeThusi ngabakwa Recording Industry of South Africa (RiSA). Uhambe emhlabeni eneminyaka engU-34. Ushiya emhlabeni umkhakhe kanye namadodana amabili. Ukuhamba kwalensizwa kugqeme abantu abaningi ingozi ngoba phela ubewumuntu othandwa kakhulu. Ukuba nehono kwakhe bebuhambisana nobuntu njengoba kade aziwa kakhulu ngokusiza amaciko asafufusa.

Isithombe: Family Value album cover

Brief overview

The sudden passing of the Durban-born artist, Riky Rick, has left the entertainment industry reeling and in disbelief. Riky Rick allegedly committed suicide on February 23rd 2022. His passing has left many confused as he seemed to be a happy person. May he rest in person, and his legacy live on!

Leave a Comment