Izithakazelo zakwaVilakazi

Binda!
Mphephethwa!
Wena kaGama
Matshinga waseMaphephetheni
Ogwaz’ aze ame ngeklwa
UNgwevu noNgwavuma
Nina baseNgwede naseNgwavuma
Sihlase!
Owadl’ umkadadewabo
Wath’ akananyongo
Wath’ akanamehlo
Umhlehlo sibhabhakazane
Malinga khulu hohlo
Bamchatha ngohlanga
Bethi akafe
Kanti laph’ engasayukuf’ impela
Baze banqoba.

By: Mbusiswa zuma
Source: Izithakazelo nezibongo zakwazulu

Leave a Comment